Ricochet Infinity

OS: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows Vista Memory: 256 MB DirectX: 7.0 or later CPU: P733

Rikoschett runt Galaxy i denna dynamiskt lysande Breakout tgrder spel! Trek ver 216 otroliga niver, med tusentals mer p ntet, tjna nya led...