HdO Adventure: The Time Machine

Processor: P1 GHz
Operating System: Windows XP/Vista
Video RAM: 128
RAM: 512

Den nya Hidden Object game "HDO Adventure: The Time Machine" ppnar fr dig drrar tidsaspekten! Berttelsen brjar nr ett delagt professor beg...