Bewitched Doll: Horrible House

Hitta delar av en docka och bryta frbannelsen i nya utmanande dolda objekt online spel...